Ako riešiť zvyšovanie úrokov na hypotékach?

Vývoj situácie na finančných trhoch spôsobil, že bankám rastú náklady na financovanie úverov, obzvášť úverov na bývanie a hypotéky sa tak pre niektorých klientov stávajú drahšími.

V druhej polovici roka sa pokojne môže stať, že v prípade hypoték pri najnižšej fixácii 3 a 5 rokov by výška úroku mohla začínať na hranici 2%. Aj napriek tomuto faktu, záujem klientov o hypotéky neklesá. Čo sa ale môže zmeniť? Podľa našich očakávaní môže dôjsť k zmene pomeru jednotlivých typov žiadaných úverov.

Nižší záujem o čistý refinanc

V prípade úverov na bývanie by sa dá očakávať zníženie záujmu o tzv. čistý refinanc, nakoľko klienti nebudú mať záujem o vyššiu úrokovú sadzbu a teda vyššiu splátku, a to ani za cenu dlhšej fixácie. Zároveň bude pre nich problematické splniť jednu z jeho podmienok, a síce, dodržanie výšky pôvodnej splátky. A to predovšetkým u klientom, ktorí si zvolili maximálnu dobu splatnosti pôvodnej hypotéky.

Ušetriť na nákladoch pomôže konsolidácia úverov

Mnoho klientov, vplyvom rastúcej inflácie a zvyšovania cien, bude mať snahu šetriť vo svojich výdavkoch (t. z. upratať si vo svojich financiách) a to aj pomocou konsolidácie svojich úverov. Totiž zlúčenie viacerých úverových produktov do jedného môže znížiť celkovú výšku ich mesačnej splátky.

Záujem o financovanie nehnuteľnosti neklesá

Hoci sme svedkami zvyšovania úrokových sadzieb zo strany bánk, za mesiac marec sme dosiahli rekord v sprostredkovaní úverov na bývanie v objeme až 150 mil. eur. Je to aj vďaka tomu, že záujem klientov o kúpu nehnuteľnosti neklesá. Naďalej je tu totiž skupina klientov, ktorí si riešia svoje vlastné bývanie, respektíve riešia potrebu väčšieho bytu alebo rodinného domu. Stáva sa však, že určitá skupina klientov sa vzhľadom na ich príjem nedokáže kvalifikovať na požadovanú výšku úveru a hypotéka sa tak pre nich stáva nedostupnejšou.

Spotrebiteľské úvery ako spôsob dofinancovanie vlastného bývania

Jednou z alternatív, vďaka ktorej si bude môcť klient svoje bývanie dofinancovať, sú spotrebiteľské úvery. V ich prípade je dôležité povedať, že oproti úverom na bývanie sme doteraz nezaznamenali zo strany bánk plošné zvyšovanie úrokov (s výnimkou jednej banky a leasingovej spoločnosti). Je to pravdepodobne spôsobené tým, že ide o financovanie klientov v priemere na kratšie časové obdobie, resp. v nižších výškach, a banky na ich financovanie využívajú iné zdroje, ako v prípade úverov na bývanie. Je to ale parodoxom, nakoľko tieto úvery majú úrokové sadzby fixované na celú dobu ich splatnosti, t. z. až na 8 rokov, takže taktiež by mali byť ovplyvnené rastom nákladov na získavanie dlhších zdrojov, čo sa zatiaľ ale nijako v ich úrokových sadzbách neprejavilo. V budúcnosti sa to však môže zmeniť a  aj v tomto prípade prísť k zvyšovaniu úrokov.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať