Rodičovský bonus sa bude od januára vyplácať inak. Penzistom vďaka tomu stúpne mesačný dôchodok

Vyplácanie rodičovského bonusu sa od budúceho roka zmení. Kým v tomto roku ho penzisti dostali jednorazovo, od januára ho budú poberať mesačne spolu so svojim dôchodkom. Pri zavádzaní bonusu sa totiž počítalo s tým, že Sociálna poisťovňa dostane čas na to, aby sa na nový systém mohla pripraviť. V prvom roku fungovania ho teda posielala jednorazovo. Niektorí dôchodcovia navyše od januára dostanú štedrejší bonus. Poisťovňa ho bude počítať z vlaňajších zárobkov detí.

Prvá penzia zvýšená o rodičovský bonus príde v januárovom výplatnom termíne. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín a každý penzista má svoj vlastný. Peniaze sa posielajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vyplácajú cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, penzia príde v piatok. Keď padne termín na nedeľu, vyplatí sa v pondelok. Pri sviatkoch je výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom. Do zariadení sa dôchodky posielajú 15. deň v mesiaci.

Niektorí ľudia, ktorí v budúcom roku ešte len pôjdu do penzie, nemusia dostať žiaden rodičovský dôchodok. Vyplácanie rodičovského bonusu totiž môžu každý rok zastaviť ich pracujúce deti. V tomto roku to mohli urobiť do konca augusta. Do rovnakého termínu mohli zastaviť vyplácanie rodičovského bonusu aj pracujúce deti, ktorých rodičia už bonus tento rok dostali. Keďže je v zákone nastavená päťročná odkladná lehota, ich výplata sa zastaví najskôr od 1. januára 2028.

Podať, zmeniť či zrušiť vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné aj online v Elektronickom účte poistenca. Vyhlásenie môžu dotknuté deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek. V prípade, že si deti želajú, aby ich rodičia dostávali rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok majú po splnení podmienok automaticky a bez podania žiadosti. Poisťovni treba nahlásiť len náhradných rodičov v dôchodku.

Vyplácanie rodičovského bonusu bude štedrejšie

Výška rodičovského dôchodku závisí od dvoch faktoroch. Od výšky zárobkov pracujúceho dieťaťa a priemernej mzdy v krajine. V oboch prípadoch sa sleduje ich výška spred dvoch rokov. Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percentami jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percentami druhému. Bonus sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy. To znamená, že aj keby niekto zarábal niekoľkonásobne viac, jeho rodičia nedostanú viac, ako určuje zákon.

Keďže priemerná mzda vlani dosiahla úroveň 1 304 eur, maximálny rodičovský dôchodok od januára budúceho roku dosiahne 282 eur za rok pre jedného dôchodcu. Mesačne by malo ísť o sumu 23,50 eura. Penzista si prilepší v závislosti od toho, koľko má detí a koľko jeho deti zarábali. Napríklad ak dieťa v hrubom zarábalo tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov tento rok dostal 180 eur. Ak mu vlani stúpol plat o 200 eur viac, každý z jeho rodičov od januára bude dostávať 18 eur mesačne.

Porastie aj rodičovský bonus, ktorý sa vypláca z minimálnej mzdy. V tomto roku dostal každý z rodičov pracujúceho dieťaťa, ktoré zarába najnižšiu mzdu v krajine, takmer 112 eur za celý rok. Ak by sa bonus vyplácal mesačne, prilepšili by si o niečo málo cez deväť eur. Vlani bola minimálna mzda vyššia, preto bude rodič dieťaťa s minimálnou mzdou dostávať desať eur mesačne. Za celý rok si prilepší o 120 eur.

Rodičovský bonus nezvyšuje odvody detí a nemá vplyv ani na výšku ich budúceho dôchodku. Mzda sa používa len na výpočet bonusu, reálne ho financuje štát. Prispieť k dôchodku môžu okrem zamestnancov aj živnostníci, dobrovoľne poistení ľudia a tiež policajti, hasiči a vojaci. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu sa nemenia. Má ho starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku.

Pozor na penziu z cudziny

Automatický nárok na rodičovský bonus nemajú dôchodcovia, ktorí poberajú penziu len z cudziny. Keďže ich Sociálna poisťovňa nemá v evidencii, musia o vyplácanie rodičovského bonusu požiadať. Aj pre nich platí, že musia na rodičovský dôchodok spĺňať stanovené podmienky. To, či penzista s dôchodkom z cudziny žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rodičovského bonusu rozhodujúce.

Dôchodcovia môžu o bonus žiadať v podstate kedykoľvek počas roka. Dôchodcovia s penziou z cudziny sa musia na poisťovňu obrátiť s oficiálnou, prípadne neformálnou žiadosťou. V oboch prípadoch ju musia odoslať poštou alebo priniesť do pobočky osobne. Formulár musí obsahovať osobné údaje ako meno, adresu, kontakt či druh dôchodku a štát, z ktorého ho penzista dostáva. V žiadosti sa vypĺňajú aj identifikačné údaje o dieťati. Penzista v nej tiež určí, či chce bonus dostávať na účet alebo v hotovosti.

Rovnaké údaje by mali penzisti vyplniť aj v neformálnej žiadosti. Sociálna poisťovňa tvrdí, že ju bude akceptovať aj v ich rodnom jazyku. Okrem toho musia penzisti preukázať svoj nárok na rodičovský bonus dokladmi. Povinnou prílohou k žiadosti je napríklad kópia rozhodnutia alebo potvrdenie inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca. To sa netýka penzistov, ktorí poberajú dôchodok z krajín Európskej únie (EÚ).

Žiadatelia musia predložiť kópiu rodných listov detí len v prípade, ak sú zároveň aj cudzincami. Poisťovňa bude akceptovať aj rodný list v rodnom jazyku žiadateľa. Povinnou kópiou pre náhradných rodičov je kópia rozhodnutia, že im bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. V prípade, že penzista žiada o vyplácanie rodičovského bonusu na účet, musí priložiť doklad o tom, že je jeho majiteľom. Stačí napríklad potvrdenie príslušnej banky alebo zmluva o zriadení účtu.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať