Príspevok pri narodení dieťaťa sa nezvyšoval 15 rokov. Vzrásť by mohol od septembra, no nie sú na to peniaze

Kým iné dávky pre rodičov sa pravidelne alebo aspoň občas zvyšujú, príspevok pri narodení dieťaťa sa nezvýšil už viac ako 15 rokov. Ide totiž o jednorazovú dávku, ktorá nemá nastavený žiaden automatický valorizačný mechanizmus. Výška príspevku sa naposledy menila na začiatku roka 2009. Legislatívne sa ešte pred dvomi rokmi upravoval len postup, ako príspevok pri narodení dieťaťa získať a jeho rozdelenie podľa poradia pôrodu.

Príspevok pri narodení dieťaťa zastrešuje ministerstvo práce. „Zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa môže vláda nariadením k 1. septembru príslušného roka. Ministerstvo práce ako vecný gestor príspevku pri narodení dieťaťa môže jeho zvýšenie len navrhnúť, avšak akékoľvek zvyšovanie dávok a príspevkov je závislé od možností štátneho rozpočtu, ktorý je v gescii ministerstva financií. V súčasnej dobe ministerstvo práce nepripravuje zmenu valorizačného mechanizmu príspevku pri narodení dieťaťa,“ uviedlo pre Finsider tlačové oddelenie ministerstva práce.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa zmenil aj v apríli 2022. Nemenila sa jeho výška, ale spôsob priznania. Po novom o príspevok nie je nutné žiadať, ale poskytuje sa automaticky na základe údajov získaných z dostupných informačných systémov verejnej správy. Pred zmenou museli rodičia ísť na úrad práce so žiadosťou o vyplatenie príspevku. Okrem toho sa tiež upustilo od podmienky dožitia dieťaťa nad 28 dní.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je sociálna dávka, ktorou štát pomáha pokryť výdavky pri narodení dieťaťa. Nárok naň má matka, ktorá dieťa porodila. Môže ho dostať aj otec dieťaťa, ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca.

Aktuálne je jeho výška na úrovni 829,86 eura, ak ide o dieťa z prvého až štvrtého pôrodu. V prípade, že sa jedná o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu, jeho výška predstavuje 151,37 eura. V prípade narodenia dvojičiek nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch je 75,69 eura na každé dieťa.

Podľa údajov ústredia práce bolo v roku 2022 vyplatených 54 793 príspevkov pri narodení dieťaťa v celkovej výške 44,06 milióna eur. Vlani bolo vyplatených 45 420 príspevkov v celkovej výške 36,96 milióna eur. Od začiatku tohto roka získalo príspevok vyše 4 000 rodičov.

Menili sa len pravidlá

Pri pravidlách nastali v posledných dvoch rokoch malé zmeny. Pôvodne sa napríklad najvyšší príspevok poskytoval pri narodení prvého až tretieho dieťaťa. Na štvrté a ďalšie dieťa sa vyplácala nižšia suma. V pôvodných pravidlách tiež bol príspevok nastavený aj na prvé až tretie narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní. Vtedy rodičia jednorazovo dostávali 151,37 eura. Pôvodne sa tiež vyplácal aj špeciálny príspevok na viac súčasne narodených detí na úrovni 110,36 eura ročne.

Do konca roka 2008 bol príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 151,37 eura. V prípade, že sa narodili dvojčatá, rodič dostal 227,06 eura a pri trojčatách 302,75 eura. Od januára 2009 štát na každé narodené dieťa začal priplácať 678,49 eura. Dieťa sa ale muselo dožiť minimálne 28 dní. Nárok zanikol uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa a dostala ho len osoba, ktorej vznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa.

V roku 2014 sa potom tieto príspevky zlúčili do jednej dávky. Rodičia tak pri narodení dieťaťa už nedostávali príspevok a príplatok k nemu samostatne, ale dostanú jednu dávku. Výška celkového príspevku sa ale nezmenila. Pri prvom až treťom pôrode sa vyplácala suma 829,86 eura a pri štvrtom a ďalšom dávka dosiahla 151,37 eura. Ide teda o sumy, ktoré platia aj v súčasnosti.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať