Peter Jurecký: Máme unikát v online životnom poistení

Téma digitalizácie sa v posledných rokoch skloňuje v oblasti biznisu stále častejšie. Spoločnosti, ktoré sa tomuto trendu venovali v dostatočnom predstihu sú dnes “lídrami” na trhu. Okrem toho, že dokážu ponúknuť viac možností, sú adaptabilnejšie a rýchlejšie dokážu reagovať na potreby trhu.

Broker pool Finportal patrí medzi lídrov vďaka kontinuálnemu úsiliu digitalizovať svoje procesy a     neustálemu vývoju vlastných online nástrojov ako je informačný systém Myport,
porovnávač produktov a aplikácia.   V rozhovore s riaditeľom IT Finportal Petrom Jureckým, sme sa rozprávali nielen o vývoji vlastného informačného systému Myport, porovnávači produktov a aplikácií, ale aj o výzvach, ktoré so sebou digitalizácia v oblasti finančného sprostredkovania prinesie.

S akými prekážkam ste pri snahe o prvé pokusy s digitalizáciou museli bojovať?

Finportal sa téme digitalizácie venuje už od svojho vzniku a do jej vývoja už investoval viac ako desať miliónov eur. Celý tento proces je dlhodobá záležitosť, ktorá si každoročne vyžaduje viac zdrojov a nedeje zo dňa na deň. Podstatná je kvalitná príprava, potrebný časový priestor a hlavne dostatok  skúsených odborníkov. U nás sme mali to šťastie, že od začiatku spolupracujeme s ľuďmi, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a Finportal nebol ich prvý projekt. V čase sa tím našich odborníkov v oblasti IT rozrastal a aj vďaka nim je náš projekt digitalizácie na vysokej profesionálnej úrovni. V roku 2010, keď Finportal vznikol, bola téma digitalizácie na Slovensku takpovediac v plienkach. Často sme sa stretávali s prekážkami ako na strane finančných inštitúcií, tak na strane našich obchodných partnerov a klientov. Bolo náročné ich naučiť, že už nie je potrebné zdĺhavé vypisovanie papierových zmlúv, ale dá sa to aj inak, jednoduchšie. To, čo bol v tom čase problém, je dnes pre nás už úplná samozrejmosť.

Ako vravíte, uzatváranie zmlúv online je už bežné. Ako vyzerali začiatky v čase implementácie systému?

Pri vývoji informačného systému, ale aj porovnávača produktov sme sa snažili, aby sa stali nástrojmi, ktoré uľahčujú prácu a šetria čas. Z tohto dôvodu sme od začiatku brali ohľad na to, pre koho ich vyvíjame. Či je to sprostredkovateľ, klient alebo centrála spoločnosti. Každý z nich využíva iné funkcionality. Tie však musia medzi sebou navzájom komunikovať a spolupracovať. Práve v týchto prípadoch sa ukazuje moc digitalizácie. Vďaka nej vieme spracovať množstvo dát za krátky čas a obslúžiť online všetkých užívateľov. Okrem toho, že systém musí byť „user-friendly“, musí spĺňať mnoho legislatívnych náležitostí, požiadaviek na bezpečnosť a ochranu dát.

Čo bolo najťažšie?

Kým sme sa dostali do stavu, že klient mohol online uzatvoriť prvú zmluvu, bolo potrebné presvedčiť prvé poisťovne, že to robiť vieme, a aby nemali v tomto smere obavy z inovácií a umožnili prepojiť naše systémy. Rovnako sme museli ukázať spoľahlivosť online nástrojov našim sprostredkovateľom a naučiť ich s nimi správne pracovať a poskytnúť im každodennú podporu. Celý tento proces si vyžadoval a ďalej vyžaduje dlhodobú komunikáciu, vývoj a hlavne testovanie, či všetko funguje tak ako má, aby nevznikalo riziko pre žiadnu zo zúčastnených strán.Dovolím si povedať, že Finportal bol v tejto oblasti akýmsi priekopníkom na trhu. Mnohé z riešení sme zavádzali ako prví na trhu a tak povediac sme dláždili cestu ostatným spoločnostiam. Aj tento fakt zavážil pri tom, že spoločnosť  NN sa rozhodla kapitálovo vstúpiť do spoločnosti Finportal. Jej snahou je maximálna digitalizácia a využívanie technológií, aby klient vyriešil všetky oblasti financií na jednom mieste. Rýchlo, digitálne a komplexne.

Čo dnes váš informačný systém a porovnávač produktov prináša finančným sprostredkovateľom a klientom, teda konečným užívateľom?

Naše online nástroje prinášajú hlavne uľahčenie a zrýchlenie procesov a samotnej práce finančného sprostredkovateľa, ale aj klienta. Nie je už potrebné opakované vypisovanie údajov o klientovi, pretože systém to urobí automaticky za vás napríklad aj pomocou fotografie občianskeho preukazu. Upozorní vás na výročia zmlúv, na jednom mieste nájdete všetko, čo o klientovi a jeho produktoch potrebujete vedieť. Sme napojení na veľké množstvo externých dát ako je napríklad databáza podnikateľských subjektov a vozidiel, vďaka čomu systém opäť sám vyplní potrebné dáta do formulárov. Samozrejmosťou sú aj  prepojenia s poisťovňami prostredníctvom SSO a takzvanými „kukátkami“ vďaka, ktorým sa viete rýchlo dostať do portálov finančných inštitúcií a zodpoviete tak klientovi otázky týkajúce sa jeho zmlúv. Okrem toho máme prepracovaný CRM systém na prácu s klientom s možnosťou vytvárať kampane, ako aj trhovisko na zdieľanie klientov a obchodných prípadov.

Hovorili ste aj o výhodách pre klientov.

Veľkou pomôckou sú produktové kalkulačky a  informácie o produktoch. Kedysi  ste museli mať všetky v hlave alebo prácne vyhľadávať a opakovane aktualizovať. Dnes ich všetky na jednom mieste v porovnávači produktov. Vďaka klientskemu kontu majú klienti vždy prehľad o svojich zmluvách a navyše im dáva možnosť digitálne podpisovať dokumenty. Systémy sa snažíme vytvárať tak, aby boli dlhodobo udržateľné. Sú zostavované modulárne a vďaka tomu je možné rýchlejšie ich prispôsobovať podmienkam trhu a klientom a meniacim sa technológiám.

Online nástroje zjednodušili procesy. Aké ďalšie výzvy pred vami stoja?

Myslím, že to čo robíme, robíme dobre. Môžeme sa pochváliť, že náš porovnávač produktov aktuálne už používa približne  dvadsaťpäť percent sprostredkovateľov pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu. Je možné porovnať a uzatvoriť zmluvy neživotného a životného poistenia, investície, dôchodky a intenzívne pracujeme na hypotékach. Spolu je to štrnásť produktových kategórií a sedemdesiat produktov. Pri produktoch životného poistenia sme aktuálne prepojení so 7 poisťovňami, kde okrem detailného porovnania cien a poistných podmienok vie klient aj priamo online uzatvoriť zmluvu, čo aktuálne v tomto rozsahu neponúka nikto na trhu. V posledných rokoch sme ako prví na trhu ponúkali aj online uzatváranie poistenia cudzincov, GAP poistenie a poistenie podnikateľov,  investičných zmlúv a zmlúv životného poistenia. Klienti sa naučili tieto výhody, ktoré im online svet ponúka využívať. V našej spoločnosti dnes už 85 % produktov neživotného poistenia je uzatváraných bezpapierovo. Investície predstavujú cca 30 %, dôchodkové produkty cca 40 % . V roku 2022 bolo online uzatvorených cez 65 000 zmlúv a toto číslo každoročne rastie. Tento rok možno prekročíme aj 100 000covú  hranicu. Výzvou na nasledujúce obdobie budú hypotéky, ktoré sú predsa len sofistikovanejší produkt a vyžadujú si náročnejšiu prípravu najmä v spolupráci s bankami.

V čom ste ešte prebehli vývoj trhu?

Pri produktoch životného poistenia sme prepojení so siedmimi poisťovňami, kde okrem detailného porovnania cien a poistných podmienok klient môže priamo online uzatvoriť zmluvu, čo v tomto rozsahu neponúka nikto na trhu na Slovensku a ani v Českej republike. V posledných rokoch sme ako prví ponúkali online uzatváranie poistenia cudzincov, GAP poistenie a poistenie podnikateľov, investičných zmlúv a zmlúv životného poistenia. Klienti sa naučili tieto výhody online sveta využívať. V našej spoločnosti dnes už 95 percent produktov neživotného poistenia uzatvárame bezpapierovo. Investície predstavujú zhruba 50 percent, dôchodkové produkty 40 percent. V roku 2022 bolo online uzatvorených vyše 100-tisíc zmlúv a toto číslo každoročne rastie. Výzvou na nasledujúce obdobie budú hypotéky, ktoré si vyžadujú náročnejšiu prípravu najmä v spolupráci s bankami.

Peter Jurecký

V oblasti finančného sprostredkovania pôsobí vyše 16  rokov, od roku 2012 v spoločnosti Finportal. Stojí za vývojom najkomplexnejšieho online porovnávača a zjednávača finančných produktov na Slovensku najpoistenie.sk. Vo Finportal začínal na pozícii riaditeľa divízie neživotného poistenia. Postupne sa k tomu pridaj aj vývoj informačného systému pre finančných sprostredkovateľov, kde prepájal svoje praktické skúsenosti z obchodu s digitalizáciou. Od roku 2020 zastáva pozíciu riaditeľa IT Finportal.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať