Mileniáli a peniaze. Sú naozaj takí materialistickí?

Mileniáli. Generácia narodených medzi rokom 1980 – 2000. O mileniáloch alebo o generácii Y sa hovorí ako o optimistoch, s nedostatkom času. Poďme sa pozrieť na to, ako sa správajú v otázkach míňania a investovania svojich peňazí.

Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), generácia Y rieši finančné otázky inak ako generácia pred ňou. Aj keď je generácia Y často označovaná ako materialistická, podľa štatistík má najväčší strach práve z toho, či si v budúcnosti bude schopná zabezpečiť vlastné bývanie, auto či odložiť na dôchodok.

Osobný kontakt je pre mileniálov stále dôležitý

Kríza, ktorá prišla v roku 2008 u mnohých spustila lavínu nedôvery vo finančné inštitúcie. Mnohí, nielen mladí ľudia, sa tak začali spoliehať na svoj “rozum” a volili konzervatívnejšie cesty ako investovanie do fondov so snahou o zhodnotenie svojich peňazí. Peniaze tak namiesto investovania začali odkladať “do vankúša”. Neplatí to však globálne. 65% opýtaných z generácie Y, ktorí mali vyššie príjmy uviedli, že spravovať ich majetok im pomáhajú finanční sprostredkovatelia a odborníci na investovanie. Zároveň uviedli, že je pre nich aj v online dobe online technológií stále dôležitý osobný vzťah s človekom, ktorý má ich financie na starosti. Aj tu sa ukazuje, že otázka peňazí je pre väčšinu ľudí stále citlivá a osobná záležitosť.

Sociálne siete a ich tlak

Prieskum Amerického inštitútu ukazuje aj to, že viac ako tri štvrtiny mileniálov chce mať rovnaké oblečenie, autá a technologické vychytávky ako ich priatelia, čo spôsobuje zbytočné zadlžovanie sa už v pomerne skorom veku. Tlak na danú generáciu vytvárajú aj sociálne siete. Tie ukazujú skreslený obraz skutočnosti plnej luxusu, ktorý u mnohých dokážu vyvolať pocity menejcennosti, neschopnosti či potreby vyrovnať sa tomuto obrazu. Ak sa na míňanie pozrieme z pohľadu pohlaví, ako šetrnejšie sa oproti mužom javia ženy.

Práca musí dávať zmysel

Hoci pre väčšinu mileniálov hľadajúcich si prácu sú výška platu a odmeny stále veľmi dôležité, ani zďaleka to už nie je primárny faktor, na základe ktorého sa pre danú pozíciu rozhodnú. Oveľa dôležitejšími sú pre generáciu Y faktory ako rešpekt, spravodlivé zaobchádzanie a férové podmienky na pracovisku. Inými slovami, generácia Y chce prácu, ktorá bude dávať zmysel im aj vonkajšiemu svetu okolo. Hľadá zmysel a naplnenie, ktoré sa neodzrkadľuje len vo výške mzdy. Stále viac si pritom uvedomuje aj dôležitosť ochrany životného prostredia a tak preferuje zamestnávateľov, ktorí sú zodpovední aj v tejto oblasti.

Aj keď je pravda, že mileniáli míňajú viac na zážitky ako predchádzajúce generácie, nedá sa označiť ich ako nezodpovedných. Každý extrém je zlý a preto je dôležité hľadať správny pomer medzi schopnosťou dopriať si to, po čom túžime tu a teraz a odkladaním si na budúcnosť.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať