Ako dlho trvá likvidácia poistnej udalosti a čo poisťovne garantujú svojim klientom?

Keď má niekto poistený napríklad dom a zasiahne ho povodeň, nastáva takzvaná likvidácia poistnej udalosti. Poisťovne v tomto procese zisťujú rozsah a príčinu škody, môžu si vyžiadať dodatočnú dokumentáciu či potvrdenia. Kým sa majiteľ dostane k peniazom za škody, môže to trvať hodiny, dni, ale aj týždne. Portál Finsider sa preto opýtal poisťovní na slovenskom trhu, koľko dní v priemere u nich trvá likvidácia škôd v rámci poistenia majetku a či svojim klientom garantujú najneskorší termín, do ktorého dostanú peniaze, ak nastane likvidácia poistnej udalosti.

Poisťovňa Generali:

Dĺžka likvidácie poistnej udalosti vždy záleží od konkrétnej škody a jej okolností, ako aj doloženia všetkej potrebnej dokumentácie zo strany klienta. Ak by sme však predpokladali, že klient nahlási škodu počas pracovného týždňa prostredníctvom klientskeho portálu alebo našej webstránky, popíše vznik škody a vyplní aj všetky informácie, nahrá všetky potrebné dokumenty a doloží podrobnú fotodokumentáciu, a zároveň ide o menšiu škodu, ktorá si nevyžaduje obhliadku, v takomto prípade sme schopní uzavrieť poistnú udalosť aj do 24 hodín od jej nahlásenia.

V poisťovni Generali si uvedomujeme, že v nepríjemných situáciách, akými je bezpochyby poistná udalosť, je dôležité mať čo najskôr k dispozícii potrebné financie. Tieto situácie sa snažíme našim klientom čo najviac uľahčiť, preto im menšie škody vyplácame do niekoľkých dní od zaregistrovania poistnej udalosti. Keďže pri menších škodách nám postačuje len informácia od klienta o vzniknutej škode spolu s doloženou dokumentáciou a fotografiami škody, celý proces je tak možné vyriešiť jednoducho a rýchlo telefonicky. V prípade menších majetkových škôd, ktoré nevieme zlikvidovať prostredníctvom telefonického rozhovoru, ponúkame rýchlu výplatu poistného plnenia formou rozpočtu.

Allianz – Slovenská poisťovňa:

V Allianz – Slovenskej poisťovni riešime škody bezodkladne. Vďaka digitálnym nástrojom (najmä app Claim Tracker) môžeme klientovi poslať poistné plnenie na účet v priebehu niekoľkých minút po zaregistrovaní škody, ak klient v rámci hlásenia priloží (uploaduje) fotodokumentáciu. Poistné plnenie majú klienti pripísané na účte v priemere do dvoch dní od ukončenia likvidácie poistnej udalosti. Všeobecne platí lehota 15 dní od ukončenia šetrenia škodovej udalosti. Samozrejme, naším cieľom v Allianz Slovenskej – poisťovni je vyriešenie škody obratom.

Likvidácia poistnej udalosti môže v každej poisťovni trvať iný počet dní
(Ilustračné foto: Hasičský a záchranný zbor)

Poisťovňa Kooperativa:

Otázky sú však veľmi všeobecné, nakoľko sú veľké rozdiely už v likvidácii poistných udalostí v prípade poistenia občanov a poistenia podnikateľov, respektíve právnických osôb. Škody občanov hlásené v tomto roku sú vybavené v priemere za 2,3 dňa, pri škodách pri podnikateľských subjektoch sa likvidácia pohybuje v priemere za štyri dni.

Dĺžka vybavenia škodovej udalosti, ako aj samotná výplata poistného plnenia závisí od mnohých faktorov, napríklad od súčinnosti poisteného a poškodeného ako aj od dĺžky doloženia dokumentov potrebných k likvidácii, od dĺžky trvania šetrenia hasičov alebo polície, od vypracovania expertných správ či znaleckých posudkov.

V prípade, že ide o vybavenie škody rozpočtom a sú splnené podmienky pre poskytnutie poistného plnenia, garantujeme vybavenie škody do 48 hodín. Zároveň garantujeme výplatu poistného plnenia do 15 dní od ukončenia šetrenia poisťovne a preukázanie oprávnenosti nároku.

Poisťovňa Uniqa:

V našom najnovšom poistnom riešení Domov & bezpečie, ktoré je v ponuke dva roky, poskytuje Uniqa garanciu zákazníkom, že po dodaní všetkých podkladov k ich škode do on-line aplikácie na webovej stránke poisťovne Uniqa pošle poistné plnenie do dvoch pracovných dní, čiže do 48 hodní. V tomto roku sme splnili náš záväzok v sto percentách prípadov. Ak by sa nám to nepodarilo, sami sme si nastavili sankciu. Klient pri nesplnení lehoty neplatí žiadnu spoluúčasť za škody, čo môže obnášať aj vyššie čiastky, ktoré v takej situácii ušetrí.

V starších poistných zmluvách, kde záväzok ešte nebol zavedený, zákazníci posielali a často ešte posielajú poklady ku škode poštou v papierovej forme, čo obnášalo na strane poisťovne nevyhnutné kapacity pre ich fyzické prevzatie, skenovanie a priradenie elektronickej dokumentácie ku správe škodovej udalosti. Pri týchto zmluvách tak záväzok likvidácie prípadov do 48 hodín nebol uplatňovaný a uplatnený.

Pri starších zmluvách, kde nie je nastavený jednotný on-line proces a teda aj štandardná garancia vyriešenia škody, trvá likvidácia poistnej udalosti vzhľadom na rôznorodosť ciest, ako sa doklady do poisťovne Uniqa dostávajú, v priemere štyri až päť dní. Tieto informácie majú platnosť pre Slovensko aj Česko.

Jedinou situáciou, keď garancia v súčasnosti neplatí, sú hromadné katastrofické škody, ako napríklad plošná povodeň alebo silná víchrica v niekoľkých regiónoch naraz. Takéto udalosti viažu veľké kapacity a logicky nie je možné u všetkých klientov tento záväzok splniť.

Poisťovňa Union:

V sledovanej vzorke majetkových udalostí boli škodové udalosti ukončené od doloženia posledného rozhodného dokladu v priemere za päť dní. Poisťovňa sa riadi prislúchajúcou legislatívou, je však naším cieľom spracovávať udalosti bezprostredne po získaní všetkých podkladov potrebných pre likvidáciu.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať